ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Κυριακή Κεντιγκελένη

Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Παιδιού & Οικογένειας

Προσωποκεντρική Θεραπευτική Προσέγγιση

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι διερεύνησης του εαυτού μας

Στο ταξίδι αυτό συνοδοιπόρος είναι ο ψυχοθεραπευτής που -με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα, χωρίς πίεση και κριτική- δίνει χώρο στο θεραπευόμενο να εκφράσει αυτά που νιώθει, θέλει, φοβάται…

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση των ψυχικών δυσκολιών, μέσα από την ψυχοθεραπεία, μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να αισθανθούμε διαφορετικά, να εξελιχθούμε, να αλλάξουμε, να βελτιωθούμε και, κατά συνέπεια, να βελτιώσουμε και τις διαπροσωπικές σχέσεις μας!

Θεραπευτική διαδικασία

Σε κάθε συνεδρία  δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και λαμβάνεται υπόψη η επιλογή του πελάτη-θεραπευόμενου και αυτό που του ταιριάζει κάθε φορά, στο εδώ και τώρα! Ειδικά με τα παιδιά χρησιμοποιείται η παιγνιοθεραπεία, καθώς το παιχνίδι αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας τους.

Βασικό στοιχείο στη θεραπευτική διαδικασία είναι η μη κατευθυντικότητα στην προσέγγιση και ο σεβασμός στο ρυθμό και τις ανάγκες του πελάτη-θεραπευόμενου, δημιουργώντας έτσι διευκολυντικές συνθήκες στη διαδρομή που επιλέγει να ακολουθήσει. Ο κάθε θεραπεύομενος, κάθε φορά, πηγαίνει τόσο όσο μπορεί, χωρίς πίεση, κατευθυντικότητα ή κριτική.

Θεραπευτική διαδικασία

Σε κάθε συνεδρία  δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και λαμβάνεται υπόψη η επιλογή του πελάτη-θεραπευόμενου και αυτό που του ταιριάζει κάθε φορά, στο εδώ και τώρα! Ειδικά με τα παιδιά χρησιμοποιείται η παιγνιοθεραπεία, καθώς το παιχνίδι αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας τους.

Βασικό στοιχείο στη θεραπευτική διαδικασία είναι η μη κατευθυντικότητα στην προσέγγιση και ο σεβασμός στο ρυθμό και τις ανάγκες του πελάτη-θεραπευόμενου, δημιουργώντας έτσι διευκολυντικές συνθήκες στη διαδρομή που επιλέγει να ακολουθήσει. Ο κάθε θεραπεύομενος, κάθε φορά, πηγαίνει τόσο όσο μπορεί, χωρίς πίεση, κατευθυντικότητα ή κριτική.